www.topograf.cz Správní mapa
Jste zde: Domácí stránka |
Topograf spol.s r.o. > Galerie chyb a omylů

Galerie chyb a omylů

Galerie chyb a omylů

Mapa jako soubor informací, stejně jako datový soubor o území, zachycují skutečnosti a jevy, které se na vymezeném území vyskytují, včetně souvislostí mezi nimi.

S vývojem a uplatněním digitálních technologií a produktů dochází k rychlému nárůstu mapových i geografických produktů. Základem jejich tvorby na našem území jsou státní mapová díla (civilní, vojenské). Z nich vychází a řetězově vznikají všechny mapy i grafické produkty.

Přejímáním informací a jejich transformací vznikly a vznikají i produkty s řadou chyb, omylů a nedostatků. U nich není zajištěna aktualizace, spolu se zkvalitněním těchto produktů. Často bez kontroly se přebírají nekvalitní informace a dále se tím snižuje kvalita díla.

Praktické potřeby uživatelů i konkurenční soutěž nutí k zvýšení kvality, což pochopitelně zvyšuje i náklady a konečnou cenu.

Proto v následujících ukázkách uvádíme na příkladech konkrétní chyby a omyly v některých mapových produktech.

Účelem tohoto zveřejnění je předání informace o některých chybách v mapách zpracovatelů za účelem opravy zákresu. Hodláme postupně zjištěné chyby zveřejňovat a věříme, že tyto stránky se stanou místem na kterém si je budeme vzájemně předávat v duchu kolegiální spolupráce.

Posílejte své poznatky na naši adresu "". Urychleně je zveřejníme.

 

Kontakt

TOPOGRAF
Ing. Bohuslav Haltmar
Uzbecká 1410/6
101 00 Praha 10
topograf@topograf.cz
tel.:+420724233878

IČ: 44862881
č.ú.: 637027163/2010


Činnost navazuje na produkty společnosti TOPOGRAF spol. s.r.o (1991 - 2016)

TOPOGRAF
Ing. Bohuslav Haltmar
Vlastní a má plnoprávně k dispozici pro využití veškeré produkty, ke kterým měla autorská oprávnění.